תמונות

מתוך הפתיח - סופר נני מיכל דליות ומאחוריה קרני שמש צילום: סופר נני