תמונות

אירוע רווח וכאב - בר פאלי 3 צילום: אמיר מאירי