תמונות

שחקני סכנין חוגגים, יבואה ברקע צילום: יופ ציוני