תמונות

שינוי קריירה, רותם כרמי, למגירה צילום: רותם כרמי