תמונות

ז"א מסיבי בכביש תקוע צילום: הצלה יו"ש - בית סחור