תמונות

חנויות בגדים, תמה נעלייםל, צילום שי אפשטיין צילום: שי אפשטיין