תמונות

נוייר, קודם כל צריך לשמור על רשת נקיה (gettyimages)