תמונות

עמית תמיר. ישחק אצל אפי בירנבוים (מור שאולי)