תמונות

האם נקבל את הסנסציה הגדולה של הגביע? (צילום: אלן שיבר)