תמונות

הביתה קרן שביט, מטבח ספסל גובה צילום: הגר דופלט