תמונות

איטו יפן, ספסלים אדומים צילום: Nacasa & Partners Inc