תמונות

"נעשה בונקר של החיים", שחקני נתניה (דני מרון)