תמונות

הרמה טובה של עומר ורד למרגוליס כמעט וסידרה לצהובים שער שוויון (יוס