תמונות

בעד דמוקרטיה, אבל יש לזה גבול. עוד הפגנה של אוהדי הפועל