תמונות

מחלקה ראשונה ינואר 25 - שמואל מרום, עמי אתדר והשר עוזי לנדאו - ציל צילום: ניר שמול