תמונות

האוהדים מדליקים אבוקות. תמיכה בירוקים (עמית מצפה)