תמונות

לא הצליח לעצור את התקפת פורטו. טיבי (אלן שיבר)