תמונות

סביטי ליפניה עולה לנגיחה בקרית אליעזר (משה חרמון)