תמונות

העתיד לפניו. מלכה (אריאל נובק). צפו בו מדבר