תמונות

עטר ומדוניאנין. האחד ישחק השני ינוח (ליאור טימור)