תמונות

דני פרנקו. יכול להיות מרוצה בסה"כ (אלעד ירקון)