תמונות

פדרר ונדאל. עוד פרק ביריבות היסטורית (Getty)