תמונות

המאמן, שכבר הניף גביע אחד בק"ש, רוצה להתקרב לתואר בב"ש (