תמונות

סהר, אסולין ואיווניר. הדרך ליורו עוברת דרך שבדיה