תמונות

תערוכה, לה פורט בלאנש, סליל חוט עם מספריים -מחיר מומלץ 90 שקל צילום: מירי שמעונוביץ