תמונות

מוריירה נשאר מאחור. שוחרר מהפועל ב"ש (תומר גבאי)