תמונות

ניסיון בינלאומי עשיר. את פארקר הוא כנראה לא עצר