תמונות

כעת נותר לו לזכות רק באליפות. תמונה gettyimages