תמונות

כמה טירוף אחרי פנדל חסר משמעות בתוספת הזמן?