תמונות

תמונה אחת שווה אלף מילים. מכבי במשבר (צילום: עודד קרני)