תמונות

אורי קוקיה. &"אנחנו באים לנצח כל משחק&" (אלעד ירקון)