תמונות

סרן אילת חזרה לשירות צילום: יעל שלח, "במחנה"