תמונות

הדיון על הפנדל לא יימשך בפייסבוק. איתן שמואלביץ' ורביבו (אלן שיבר)