תמונות

דובב גבאי בועט. היה קרוב לכבוש (איתי ישראל)