תמונות

"קיבלנו פרופורציות", שחקני הפועל בביקור ילדים