תמונות

ודי. תמה לה עונה מדהימה, פיקה לוקח את הרשת הביתה למזכרת (GettyImag