תמונות

בשיפוץ מיכל זק, שולחן הום מבט גובה צילום: אורית אלפסי