תמונות

בית הקברות בסנדריה ירושלים, ישראל לבנה צילום: פיני קרישבסקי