תמונות

מיכל צ'רנוביצקי ועדינה בר שלום צילום: ישראל כהן