תמונות

תרנגולים, אורי כנרות, רונה קינן צילום: שי אוקנין