תמונות

אירה ריסנזון לאחר הזכיה במדלייה (טל קרשנבאום)