תמונות

יתנחם בכרטיס לאירופה, וזה לא רע בכלל. אלישע לוי (אלן שיבר)