תמונות

מסיבת סיום צילומים זוהי סדום - עלמה זק ודב נבון צילום: אלעד דיין