תמונות

מזג האויר צילום: יחידת הצילום,יובל אגמון,אלעד זוהר,אביב חזן