תמונות

האניקאט ודופרי, מאבק רציני במלחה (אלן שיבר)