תמונות

נבארו, יהיה לו יתרון ביתיות בהצלבה? (GETTYIMAGES)