תמונות

פלט. יחזור בקרוב אחרי היעדרות ארוכה (יוסי שקל)