תמונות

שוב במאיה הראשונה בעולם. שחר פאר (gettyimages)