תמונות

דאנקן וקילינגסוורת'. האדום ניצח במץ'-אפ (אלן שיבר)