תמונות

דולמן בן 4,000 השנה צילום: גונן שרון, המכללה האקדמית תל-חי